Akupressur

Akupressur är en form av massage som är lika modern som den är uråldrig. Namnet kommer från latinets “acus”, som betyder nål, och engelskans “pressure”, som betyder tryck, och behandlingen hänger i det stora hela väldigt nära ihop med akupunktur. Namnet är egentligen fel eftersom inga nålar används – akupressur är istället i stort sett akupunktur men med tryck istället för riktiga nålar. Genom att trycka på olika delar av kroppen anser utövarna att man kan bota eller behandla olika sjukdomar eller problem. Exakt vad akupressuren kan användas till är alla inte helt överens om, och medan en del säger att massagen kan bota olika sjukdomar använder många den som vilken massage som helst – för att lugna ned.

Akupressurens historia

Akupressurens historia hänger väldigt nära ihop med akupunkturen, som uppfanns i Kina för över femtusen år sedan. Här spreds idén av att den ytliga kroppen hade meridianmönster, som hängde ihop med olika fysiska problem, sjukdomar, och inre organ. Vissa områden på exempelvis ryggen ansågs hänga ihop med organ som hjärtat, levern, eller lungorna, och genom att trycka på eller placera nålar på rätt ställe i ryggen tänkte man att man kunde släppa på trycket i de inre organen och på det viset bota sjukdomar.

Exakt varifrån dessa idéer kom ifrån är fortfarande oklart, men man har bland annat hittat dokumentation om kinesiska soldater som märkte att de efter att de skadats ytligt inte längre upplevde problem som astma, hjärtflimmer, och andra sjukdomar som då ansågs obotliga. Det började spekuleras om att dessa sjukdomar kunde botas genom att systematiskt trycka på diverse delar av huden, vilket då växte in i att bli den moderna akupressuren.

Genom olika meridianpunkter, som visas på tavlan i bakgrunden, kan massören veta var hon ska trycka för att hantera olika problem. Bild av Jaap Buijs.
Genom olika meridianpunkter, som visas på tavlan i bakgrunden, kan massören veta var hon ska trycka för att hantera olika problem. Bild av Jaap Buijs.

Vad kan man använda akupressur till?

Idag används akupressur inte alltid för sjukdomar, bland annat tack vare vår universella sjukvård som redan botar dem, utan akupressuren används istället oftast för sina lugnande effekter, som bevisats av ett flertal vetenskapliga studier. Det finns dock ett flertal lindrigare sjukdomar som fortfarande behandlas med akupressur. Det är exempelvis migrän, klåda, eksem, muskelvärk, ryggsmärta, tinnitus, trötthet, och beroendeproblem, enligt Kroppsterapeuternas yrkesförbund.

I västvärlden diskuteras inte alltid de närmast religiösa delarna av akupressur, som pratar om qi – den kinesiska idén om en livsenergin, där akupressuren ses som ett sätt att hjälpa qin att flöda fritt i kroppen och inte störas av “klumpar” i kroppen som jämnas ut med hjälp av akupressur. Allt detta hänger väldigt nära ihop med akupunktur, och många som använder det ena använder också regelbundet det andra. Det är dessutom en stor del av det bredare konceptet traditionell kinesisk medicin (ofta förkortat TCM från det engelska begreppet), vilket även inkluderar bland annat örtlära och medicinska tesorter.

Hur fungerar akupressur i Sverige?

Som med flera typer av massage, speciellt de mer exotiska och orientaliska varianterna, så ser akupressur i Sverige inte alltid ut som det gör i exempelvis Kina. I Sverige ses det mycket mer som vilken massage som helst, med undantaget att massören har ett ökat fokus på mindre och mer specifika punkter på kroppen istället för att, som i klassisk massage, knåda över hela ryggen. Akupressur kan exempelvis fokusera länge på att trycka på en väldigt specifik punkt i nacken eller på handen, medan det sällan händer i klassisk massage.

Det sagt är det inte alltid så, speciellt inte om du hittar en massör som är skolad i Kina. Då kör de ofta på den mer typiska, kinesiska varianten, där det ses mer som en vetenskap och en typ av traditionell medicin. Då ändrar de behandlingssättet och vilka områden som fokuseras på beroende på var du har problem, och massören kan ha hela kartor över kroppens akupressurpunkter som hjälper dem att veta var de ska trycka när. Det är en spännande upplevelse att se vetenskap möta massagens konstform, och det är verkligen någonting som vi rekommenderar dig att prova, oavsett om du tror på kinesisk medicin eller inte.

Akupressur går ut på att fokusera på enskilda punkter på kroppen, för att därigenom bota eller lindra olika fysiska sjukdomar eller bekymmer. Bild av meridican.
Akupressur går ut på att fokusera på enskilda punkter på kroppen, för att därigenom bota eller lindra olika fysiska sjukdomar eller bekymmer. Bild av meridican.

Akupressur som avslappning

Akupressur används väldigt ofta som en otroligt avslappnande massageform, där du kan släppa all stress och irritation som byggts upp i kroppen och som ständigt sliter på dig, både fysiskt och mentalt. Under en akupressursession kan du ofta slappna av på ett helt annat sätt än du kan med andra typer av massage, bland annat tack vare att det är ett så stort fokus på olika områden av kroppen en efter en. Genom att helt fokusera på exempelvis din högra hand kan du disassociera från kroppen i stort på ett sätt som kan kännas väldigt överväldigande, och många upplever akupressur som ett fantastiskt sätt att för en stund helt släppa världen utanför.

Akupressur, liksom akupuntur, är helt klart en svårslagen variant av avslappning som verkligen rekommenderas. Vi vet inte hur stor sanning som ligger i idén kring att kroppen består av känsliga meridianer, men någonting har den traditionella kinesiska medicinen verkligen fått rätt på i alla fall. Akupressursalonger finns i de flesta större svenska städer, så leta rätt på din och prova det!