Medicinsk massage

Medicinsk Massage är en kontroversiell term i massage yrket. [24] Många använder det för att beskriva en viss teknik. Andra använder det för att beskriva en allmän kategori av massage och många metoder såsom djup vävnad massage, Myofascial utsläpp och triggerpoint terapi samt reiki, osteopatisk teknik, kranial-sakral teknik och många fler kan användas för att arbeta med olika medicinska tillstånd. Massage används inom det medicinska området omfattar decongestive terapi används för lymfödem som kan användas i samband med behandling av bröstcancer. Lätt massage används också i smärtlindring och palliativ vård. Carotid sinus massage används för att diagnostisera carotid sinus synkope och kan ibland vara användbart för att skilja supraventrikulär takykardi (SVT) från ventrikulär takykardi. Det, liksom Valsalva manöver är en terapi för SVT.