Svensk massage

Svensk massage använder fem stilar av långa, flytande linjer till massage. De fem grundläggande strecken är effleurage (glidande eller segelflygning), petrissage (knådning), tapotement (rytmisk knacka), friktion (kors fiber) och vibrationer / skakningar.Svensk massage har visat sig vara till hjälp för att minska smärta, stelhet i lederna, och förbättra funktionen hos patienter med artros i knä under en period på åtta veckor. Det har också visat sig vara till hjälp för personer med dålig cirkulation [källa behövs]. Utvecklingen av svenska massagen är ofta felaktigt krediteras Per Henrik Ling, även om den holländska läkaren Johan Georg Mezger antog franska namn för att ange grundläggande strecken. Begreppet “svenska” massagen är faktiskt bara erkänns i engelska eller holländska spansktalande länder . På andra håll stilen kallas “klassisk massage”.